تاريخ : چهارشنبه هجدهم دی 1392 | 22:24 | نویسنده : اميد صالحيان |
تاريخ : پنجشنبه دوازدهم دی 1392 | 0:39 | نویسنده : اميد صالحيان |
تاريخ : پنجشنبه بیست و هشتم آذر 1392 | 1:51 | نویسنده : اميد صالحيان |
تاريخ : یکشنبه هفدهم آذر 1392 | 22:31 | نویسنده : اميد صالحيان |
                                       

                                           برای اولین بار  

         ۵۰ ساعت درس، نکته و تست بیوشیمی ورزشی   

و

       ۵۰ساعت درس، نکته و تست فیزیولوژِی ورزشی 

                    

                         (دکتر سوری  -   صالحیان)

 

                  ویژه داوطلبان شرکت در آزمون دکتری

                                         در 

                      موسسه پژوهش    ۸۶۷۴۱-۰۲۱


برچسب‌ها: دوره امادگی ازمون دکتری گرایش فیزیولوژی ورزشی

تاريخ : یکشنبه دهم آذر 1392 | 20:55 | نویسنده : اميد صالحيان |
تاريخ : دوشنبه چهارم آذر 1392 | 10:30 | نویسنده : اميد صالحيان |
تاريخ : شنبه دوم آذر 1392 | 22:20 | نویسنده : اميد صالحيان |
تاريخ : شنبه هجدهم آبان 1392 | 0:51 | نویسنده : اميد صالحيان |
تاريخ : پنجشنبه نهم آبان 1392 | 23:32 | نویسنده : اميد صالحيان |

نبولین، پروتئین بزرگی است که درسارکومر‌ها در امتداد رشته‌های اکتین، قرار دارد و به صفحه Z متصل است. نبولین، طول رشته‌های اکتین را تنظیم می‌کند   و ثابت نگاه می دارد و از افزایش یا کاهش بیش از حد آنها جلوگیری می‌کند.

تیتین یا کانکتین :خط z را به m وصل می کند و مویزین را در محور طولی خود ثابت نگاه می دارد .دامنه حرکتی سارکومر را محدود می کند و در سفتی غیر فعال عضله نقش دارد

پروتئین آلفااکتینین: موجود در نوار Z، مسئول اتصال فیلامنتهای اکتین دو سارکومر مجاور به صورت انتها به انتها به یکدیگر

دسمین و ایمنتین: پروتئینهای حد واسط، موجود در نوار Z، مسئول اتصال فیلامنتهای اکتین به نوار Z و سارکومرهای مجاور به هم

دیستروفین: پروتئین مسئول اتصال فیلامنتهای اکتین به غشا

 

 

پروتئین های سارکومر

تاريخ : شنبه بیستم مهر 1392 | 3:26 | نویسنده : اميد صالحيان |